educa-logo

SEMINÁŘ PRO MŠ A 1. STUPEŇ ZŠ

U dětí v mateřských školách a žáků na prvním stupni základních škol se snažíme především o rozvoj zodpovědného přístupu k životnímu prostředí. Předáváme jim vědomosti o třídění a recyklaci základních druhů odpadu. Programy jsou vedeny hravou formou pomocí dvou ekologických superhrdinů. Usilujeme o to, aby byli žáci schopni reflektovat svůj přístup k přírodě a zamysleli se, jak mohou vylepšit své dosavadní návyky.

PEDAGOGICKÝ CÍL: Žák…

  • přiřadí základní druhy odpadu (papír, plast, sklo, bioodpad) ke správné recyklační nádobě;
  • definuje podstatu třídění na úrovni ochrany přírody;
  • popíše, jak může přispět ke zlepšení stavu životního prostředí kolem sebe.
pripravujeme