educa-logo
deti-tridi
kniha-na-stole

Semináře pro děti a mládež

Usilujeme o vychování generace, která bude přistupovat k přírodě s respektem.

ilu-energie

Mimoškolní aktivity

Kromě seminářů zprostředkováváme exkurze do bioplynové stanice v Rapotíně.

ilu-diplom

Diplom za udržitelnost

Absolvováním semináře získáte diplom za vzdělávání v oblasti udržitelnosti. 

O projektu

Problematika třídění odpadů

Představujeme vám vzdělávací projekt EFG Educa, jehož náplní jsou výukové programy, které se zaměřují na problematiku třídění odpadů a životního prostředí pro žáky od předškolního věku až po žáky středních škol. Výuka je postavená na diskuzi a netradičních aktivitách, které baví žáky i lektory.

Naším cílem

je ukázat účastníkům seminářů nový pohled na potenciál třídění a zpracování odpadů, kolik energie se v nich skrývá a jak se dají využít. Zároveň bychom rádi představili témata z oblasti ekologie jako:

  • stav našeho životního prostředí,
  • problémy s plýtváním potravin,
  • stav energetiky v ČR.

Edukativní semináře

prvni-stupen

MŠ a 1. stupeň ZŠ

Během semináře se děti a žáci s pomocí kreslených maskotů, kteří představují superhrdiny v boji proti znečišťování planety, naučí orientovat v jednotlivých druzích odpadů a osvojí si vědomosti o jejich třídění.

druhy-stupen

2. stupeň ZŠ

V 90 minutách si se žáky představíme potenciál recyklace odpadů. Během únikové hry pomyslně pocítíme důsledky nezodpovědného chování k životnímu prostředí.

stredni-skoly

Gymnázia, SŠ

V rámci těchto seminářů se zabýváme oblastí energetiky a zpracování odpadů. Výuka je vedena lektorem a odborníkem z praxe, který žákům představuje jeden ze způsobů výroby biometanu.

Vzdělávací programy

Program pro školní jídelny

Proč potravinový odpad tolik škodí, jaké je jeho zastoupení ve směsném odpadu a jak využít již zkažené jídlo k výrobě elektřiny? To vše se dozví žáci 2. stupně ZŠ v tomto programu.

Co se žákům líbí na našich programech?

Waldorfská základní škola v Olomouci

Pro žáky naší školy jsou ekologická témata velmi aktuální, i proto jsme velice rádi, že se projekt EFG Educa na naší škole uskutečnil. Myslím si, že pro děti byl velmi obohacující a líbil se jim. Za sebe bych chtěla vyzdvihnout únikovou hru, která byla moc hezky připravená, zajímavá a poučná.“

‣ Hana Svobodová, vyučující

Základní škola Těptín

Děkujeme za výborný program. Žáky velmi zaujal, podle svých slov se dozvěděli nové informace nebo utřídili to, co už znají. Hodně je bavila šifrovací hra a měli radost, že ji zvládli. Z mého pohledu lektorka poutavě provázela zajímavou prezentací, která byla „tak akorát“, co se týče délky, množství informací i grafickou stránkou. Hra byla velmi dobře vymyšlena, děti vtáhla a díky časovému limitu měly motivaci ji vyřešit. Na téma navážeme ve výuce.“

‣ Adéla Holá, vyučující

Základní škola Úvaly

Téma ekologie a udržitelného způsobu života se snažíme ve škole zatraktivnit, a proto jsme si vybrali právě tento program. Dostali jsme doporučení na únikovou hru skupiny EFG Educa, která nadchla nejen nás, ale právě i naše žáky. Program byl pro naši školu velmi přínosný.“

‣ Aneta Kosmatová, vyučující

Máte dotaz nebo zájem o seminář?

daniela-duskova-portret

Mgr. Daniela Machová

projektová manažerka