educa-logo

SEMINÁŘ PRO GYMNÁZIA A SŠ

ikona-druhy-stupen

V rámci těchto seminářů se zabýváme oblastí energetiky. Výuka je vedena lektorem a odborníkem z praxe, který žákům představuje vhled do potenciálu ekologického využití odpadních surovin pro výrobu zelené energie. Seznamuje je s fungováním bioplynové stanice, kde se vytváří elektřina, teplo a biometan s důrazem na maximální emisní úspory.

PEDAGOGICKÝ CÍL: Žák…

  • popíše cyklus koloběhu nakládání s odpady;

  • vysvětlí, proč je vhodné do energetického mixu ČR zařazovat energii z BPS;

  • vysvětlí udržitelný rozvoj jako integraci environmentálních, ekonomických, technologických a sociologických přístupů k ochraně životního prostředí.

 

foto-stredni-skola