educa-logo

ABY ODPAD NEMĚL DOPAD! SPOUŠTÍME VZDĚLÁVACÍ PROJEKT EFG EDUCA

23. ledna 2024

Se začátkem školního roku 2022 začal i vzdělávací projekt společnosti Energy financial group (EFG) s názvem EFG Educa, jehož hlavními tématy jsou nakládání s odpady a udržitelnost přistupující k odpadu jako k cenné surovině. Cílem projektu je prostřednictvím seminářů na školách seznámit žáky, studenty i učitele, jak předcházet znečišťování životního prostředí a ukázat cestu k obnovitelným zdrojům a energetické soběstačnosti. Školy, které semináře absolvují, budou oceněny diplomem za podporu vzdělávání v oblasti udržitelnosti.

„Citát Exupéryho: „Nedědíme zemi po našich předcích, nýbrž si ji vypůjčujeme od našich dětí,“ je i dnes stále aktuální a jedná se o filozofii, která je nám velmi blízká. Uvědomujeme si, že je čím dál naléhavější, abychom se učili zodpovědnosti vůči přírodě a naší planetě. Rozhodli jsme se proto obnovit, a navíc rozšířit náš vzdělávací projekt EFG Educa. Jeho prostřednictvím chceme další generaci seznámit s tím, jak veškeré naše kroky a každodenní činnosti ovlivňují životní prostředí,“ vysvětluje důvody spuštění projektu projektová manažerka Daniela Dušková.

Vzdělávací projekt EFG Educa, z.ú. navazuje na svůj úspěšný pilotní ročník, nyní má však probíhat v ještě větším rozsahu. Lektoři s pedagogickým vzděláním navštíví nejen žáky a studenty na všech stupních vzdělávání od mateřských po střední školy, ale také se zúčastní nejrůznějších kulturních a vzdělávacích akcí konaných i na vysokých školách, kde se s ním bude moci seznámit širší veřejnost.

„Celým naším vzdělávacím programem provázejí ekohrdinové, kteří ukazují žákům cestu k lepší budoucnosti. Zároveň zajišťují zábavnou formu výuky, která je přizpůsobena věku posluchačů, a podněcují k otevřené diskuzi nad změnou našeho chování směrem k udržitelnému rozvoji. Právě vyvoláním diskuze můžeme reálně změnit vnímání přírody, životního prostředí a světa kolem nás a motivovat posluchače k tvůrčí činnosti ke zmírnění dopadů environmentálních problémů,“ vysvětluje manažerka projektu.

Projekt EFG Educa, jehož náplní jsou zpravidla dvouhodinové interaktivní přednášky zaměřující se na problematiku třídění odpadů a životního prostředí, odstartoval 1. září 2022. Jeho součástí je také možnost exkurze do energetického zařízení na obnovitelné zdroje skupiny EFG v podhůří Orlických hor, které zpracovává biologicky rozložitelný odpad na nízkoemisní plyn, teplo a elektrickou energii. Za účast v projektu EFG Educa budou školy navíc oceněny diplomem za podporu vzdělávání v oblasti udržitelnosti. Program si klade za cíl víc než jen vštěpovat teoretické základy o ekologii svým posluchačům, ale snaží se reálně změnit vnímání přírody, životního prostředí a světa kolem nás. Posluchači by si měli především odnést to, že naše každodenní rozhodnutí mohou mít pozitivní vliv na klimatické změny či globální oteplování.

K programu EFG Educa byly spuštěny také internetové stránky www.efg-educa.cz, kde jsou veškeré informace k dispozici přehledně na jednom místě, nově spuštěná Facebooková stránka a Instagram budou navíc otevřeny veškerým diskuzím.

O společnosti EFG Educa

Společnost EFG Educa, z.ú. se věnuje tvorbě vzdělávacích seminářů pro žáky předškolního věku, základních i středních škol, které jsou zaměřeny na enviromentální témata a ochranu životního prostředí. Jejím cílem je posluchačům předat základy odpovědného chování a zkušenost s oblastí, kde figuruje zelená energie, ekologická mobilita či účinná recyklace odpadů. Absolvování projektu je potvrzeno diplomem za podporu vzdělávání v oblasti udržitelnosti od firmy Energy financial group, a.s., která se svými kroky již několik let snaží dělat planetu lepším místem pro život.