educa-logo

SEMINÁŘ PRO 2. STUPEŇ ZŠ

ikona-druhy-stupen

Žáky druhého stupně učíme přemýšlet o dopadech lidské činnosti na životní prostředí. Vysvětlujeme jim, jakým způsobem je možné využít jednotlivé odpady a zprostředkováváme zkušenost s užitečností recyklace z hlediska vytváření nových produktů z odpadů. Prostřednictvím únikové hry si ukazujeme, jaká nebezpečí plynou z nezodpovědného přístupu ke svému okolí a neudržitelného způsobu života. Žáci s pomocí superhrdinů zachraňují svět, a přitom si osvojují základy ekologického chování.

PEDAGOGICKÝ CÍL: Žák…

  • popíše svůj přístup k předcházení vzniku odpadu a navrhne kroky k případnému zlepšení;
  • porovná výhody a nevýhody nejznámějších způsobů zpracování odpadu;
  • reflektuje své znalosti během spolupráce  se skupinou při únikové hře.

 

PROGRAM PRO ŠKOLNÍ JÍDELNY

Žáci v tomto programu zjistí, jaký druh odpadu tvoří nejvyšší podíl ve směsném odpadu a co jeho množství způsobuje. Dozvědí se, jaké jsou způsoby předcházení plýtvání potravinami, jak správně skladovat jídlo v lednici či jak lze využít kuchyňský odpad pro výrobu energie. Ujasní si, jaká je hierarchie v přístupu k odpadům. Ke všem těmto tématům využijí unikátní pracovní sešity, které jim po absolvování programů zůstanou.

PEDAGOGICKÝ CÍL: Žák…

  • si osvojí termíny „spotřebujte do…“ a „datum minimální trvanlivosti“;

  • vysvětlí, jakým způsobem zužitkovat potraviny a předejít jejich plýtvání;

  • vytvoří „desatero zodpovědného strávníka“.

 

jidelny-foto